Contacts

CONTACTS

e-mail: sidgromania@gmail.com

If you have any questions, please do not hesitate to contact us via sidgromania@gmail.com

Postal Address

INSTITUTUL DE LINGVISTICĂ „IORGU IORDAN – AL. ROSETTI” AL ACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Septembrie nr. 13, 050711 București

Telephon/Fax: +4021-318.24.52; +4021-318.81.06/2290